Marktleider op het gebied van ondergrondse perscontainers

In meer dan 70 gemeenten actief

Een zo hoog mogelijk recyclingpercentage van het afval is het streven. De inzamelmiddelen die daarbij gebruikt worden kunnen van groot belang zijn voor het uiteindelijk doel om tot een circulaire economie te komen. En waarbij al het afval weer als grondstof gebruikt wordt. Sidcon heeft de afgelopen jaren diverse innovatieve inzamelmiddelen ontwikkeld die hier aan bijdragen. En deze ontwikkelingen gaan continu door waarbij we samen met alle betrokken tot de beste oplossingen komen.

Zie onze dossiers met succesvolle voorbeelden:

Bekijk alle dossiers +

Sidcon: specialist

in duurzame afvalinzameling


  • Minder containers nodig, dus meer ruimte in openbaar gebied Minder containers nodig, dus meer ruimte in openbaar gebied
  • Aanzienlijke vermindering transport bewegingen Aanzienlijke vermindering transport bewegingen
  • Smart City; schonere stad Smart City; schonere stad
  • Tot wel 10x meer capaciteit op een locatie Tot wel 10x meer capaciteit op een locatie
Benieuwd naar afval oplossingen voor uw gemeente?

Evenementen waarbij Sidcon aanwezig is

Inzameloplossingen in de praktijk: Home
Home
Gemeente Etten-Leur
8 ondergrondse perscontainers
Lees meer
Home
Amsterdam Centrum
Plastic- en drankenkartons worden efficiënt ingezameld
Lees meer
Home
Amsterdam Zuid
Enorme besparing op ruimte en transport
Lees meer

FACTS & FIGURES

Elke ondergrondse perscontainer van Sidcon verzamelt slimme data. Gegevens die ons veel leren over afvalinzameling en inzicht bieden in ontwikkelingen en prestaties. Per afvalfractie of gemeente, maar ook ten opzichte van de rest van de markt. Feiten en cijfers die die wij en u kunnen gebruiken om inzamelstromen continu verder te optimaliseren.

afvalfractie

Voor elke

afvalfractie
inzamelcapaciteit

Tot 10x meer

inzamelcapaciteit
transportkosten

Verlaging

transportkosten
CO2-besparing

Directe

CO2-besparing

KENNIS DELEN

KENNIS DELEN

WASTE SOLUTION CENTRE

BEN JE STUDENT OF AFVAL MINDED?

Sidcon heeft samen met de HAN en stichting Kiemt het initiatief genomen om een Waste Solution Centre op te richten. Doel is om afval gerelateerde probleemstellingen door studenten of alumni te laten bestuderen en oplossingen te vinden. Hiermee is een duurzaam initiatief ontstaan waarbij studenten kennis en ervaring kunnen opdoen. Daarnaast kunnen opdrachtgevers op een praktische en goedkope manier het afval probleem oplossen. Lees verder

Benieuwd naar uw inzamel-scenario’s en de mogelijke oplossingen?

INZAMELOPLOSSINGEN

INZAMELOPLOSSINGEN

DE ONDERGRONDSE PERSCONTAINER VAN SIDCON PAST IN ELKE SITUATIE.

Een duurzame oplossing: ongeacht de omgeving (hoogbouw, stadscentrum, woonwijk), ongeacht de afvalstroom (PMD, kunststof, rest), ongeacht de inzamelmethode (omgekeerd inzamelen, brenglocaties, combinatie met
huis-aan-huis).

Bekijk de werking van de ondergrondse perscontainer:

Bekijk meer inzamelopossingen +